Miljöpolicy

Jan Mekan i Svartå AB är ett legoproducerande mekaniskt verkstadsföretag. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionssäkra produkter.

Vi ser det som en självklarhet att i den mån det är möjligt förebygga den förorening som uppstår i vår verksamhet. Vi ser det även som vår skyldighet att påverka och stötta våra underleverantörer i deras miljöarbete.

Ständiga förbättringar

Inom vår organisation är arbetet för ständiga förbättringar en självklarhet detta leder till att alla möjligheter till förbättrad resursanvändning uppmärksammas gentemot såväl kunder, leverantörer som inom vår organisation.

Åtagande

Vid Jan Mekan åtar vi oss att som minimum följa gällande miljölagstiftning samt de förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi skall också i tillämplig utsträckning verka för att motsvarande krav uppfylls av våra entreprenörer och leverantörer.

Utvärderingar  

Vi utvärderar och analyserar våra processer löpande beträffande vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamhetens miljöpåverkan.

Kommunikation

Inom vår organisation är det viktigt att vår policy är kommunicerad främst till våra kunder och leverantörer, men även till de yttre intressenter som är intresserade av vårt miljöarbete.